Żoliborz (Warszawa) - Ortopeda na NFZ

aktualizacja: maj 2021 r.

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

SAMODZIELNY PUBL ZESP ZAKŁ LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ

SZAJNOCHY 8
WARSZAWA ŻOLIBORZ
tel. 22 833 58 80, 833 14 70/77

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 46 dni
Liczba osób oczekujących: 395