Bielany (Warszawa) - Ortopeda na NFZ

aktualizacja: wrzesień 2021 r.

SZPITAL BIELAŃSKI SPZOZ PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CEGŁOWSKA 80
WARSZAWA BIELANY
tel. 022 56-90-181

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 71 dni
Liczba osób oczekujących: 351

GABINET CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SP ZOZ

STEFANA ŻEROMSKIEGO 33
BIELANY
tel. 459595072

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 31 dni
Liczba osób oczekujących: 302

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CEGŁOWSKA 80
WARSZAWA BIELANY
tel. 22 56-90-224

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 260 dni
Liczba osób oczekujących: 110