Białołęka (Warszawa) - Ortopeda na NFZ

aktualizacja: listopad 2023 r.

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BIAŁOŁĘKA-TARGÓWEK

PRZYKOSZAROWA 16
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA
tel. 225193300

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 273 dni
Liczba osób oczekujących: 123

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WARSZAWSKIE CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ "KOPERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZYKOSZAROWA 16
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA
tel. 451152212

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 12 dni
Liczba osób oczekujących: 134